Middle East Technical University, 3rd National Applied Ethics Summit – 28-30.11.2018

 

Invited Talk: IRBs for AI: An Unintelligent Choice (November 29)

Event:

“Middle East Technical University Department of Philosophy and Center of Applied Ethics (UEAM) organize the 3rd National Congress of Applied Ethics. With rapid developments in science and technology and transformations in social life, the search for answers to ethical questions has become inevitable. It is the responsibility of all researchers, especially philosophers, to determine and evaluate the ethical dimensions of the impacts of these developments on human and environment. In the 3rd Applied Ethics Congress, we focus on the ethical issues that arise in the fields of science, technology, humanitarian and sustainable development with philosophical dimensions.”

.

3. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, ODTÜ 

Davetli Konuşma: Yapay Zekâ için Etik Kurullara Karşı Argüman (29 Kasım)

 

Yapay zekâ alanındaki gelişmeler ile birlikte bu alandaki araştırmalar için etik bir çerçeveye duyulan ihtiyaç da artmakta. Bu ihtiyaca karşılık olarak, akademide, basında ve regülasyon tartışmalarında giderek artan ortak görüş, biyoetik alanındaki araştırma etiği çerçevesinde modellenen bir etik kurul sistemi kurmaktan yana. Bu model, etik gözetim ve uyum sistemini esas alarak etik kurulları karar veren otorite konumuna yerleştiriyor. Bu konuşmada, etik kurul sisteminin yapay zekâya özgü etik soruları ele almada yetersiz kalacağını savunuyorum. Yapay zekâ, dar zekâdan genel zekâya doğru ilerledikçe ve sonunda ahlaki statü için kapasite kazanırsa, mevcuttakilerden çok daha karmaşık ve benzeri görülmemiş etik sorular ortaya çıkaracak. Etik gözetim ve uyum sisteminin, uzmanlıktan yoksun ve araştırmaların parçası olmayan etik kurullara dayanarak bu soruları çözmesi ve yapay zekâ kullanan sistemlerin etik olarak geliştirilmesi için yeterli katkıyı sağlaması mümkün olamaz. Etik kurulların yapısı, kurul sistemi geliştirilse bile bu alanda yararlı olmaktan çok zarar verme ihtimalini ortaya koymakta.

 

Kongre programı ve bilgi için tıklayınız

 

Workshop: Quo Vadis Human, Transhuman, Posthuman? (November 28)

Event description (abridged):

“Rapid developments in medicine, science and technology have led to unprecedented changes in human nature. Human enhancement technologies, designed to increase human capacity, is used not only to treat disease and disability, but also to interfere with “human nature” with the claim of improving human characteristics and capacity.

The workshop titled WorldCafé aims to discuss future developments in an interdisciplinary environment. Through WoldCafé, the following questions and related questions will be sought: What is human nature? What are the cultural and social consequences of scientific and technical interventions in human biology? How do scientific developments concerning body modification change our concepts of human and life? How do people design themselves? Where does this design lead humanity? What moral problems do the body and biological hacking movements bring to the agenda? How should we address these problems in terms of bioethics?”

▶︎Topic of our table will be the bio- and robotic enhancements in professional sports and performance arts. Our main question is whether the use of bio- and robotic enhancements in sports and arts is morally permissible?

We will discuss the following questions:

 • In which ways enhancement differ and resemble doping?
 • What are the effects of enhancements to the athlete and the artist?
 • How do enhancements affect sports and arts?
 • What are the moral issues related to the use of bio- and robotic enhancements in sports and arts?
 • If their use should be allowed, what safeguards should be put in place?
 • And how do the use of AI systems within robotic enhancements add to these questions?

 

AtölyeQuo Vadis Human, Transhuman, Posthuman? Farklı Boyutlara, Farklı Bakışlar (28 Kasım)

Saat: 17:0-19:00 Yer: ODTÜ KKM, Up Town Bistro
Organizasyon: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü, Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi, STS TURKEY

“Tıp, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler “İnsan doğası”nda daha önce görülmemiş  değişimlere neden oldu. İnsanın kapasitesini artırmak amacıyla tasarlanan “İnsan Geliştirme Teknolojileri” (İGT) yalnızca hastalık ve engellilik tedavisi için değil, aynı zamanda insanın özelliklerini ve kapasitesini geliştirme iddiasıyla “insan doğasına” müdahale etmek üzere de kullanılıyor.
“İnsan geliştirme teknolojileri” ifadesi,  hem genetik mühendisliği, nanoteknoloji, biyoteknoloji, bilişim ve bilişsel bilimin (NBIC) genel uygulamalarında insan performansını artırmak için kullanılan tekniklerle ilişkilendiriliyor, hem de üreme teknolojileri, plastik cerrahi, doping ya da performans arttırıcı ilaçlar, protez ya da güçlendirilmiş dış-iskelet (eksoskeleton), medikal (implantlar, örneğin kalp pili, organ nakli), nootropics, nörostimülasyon ve zihinsel geliştirmeye yönelik takviye işlemleri için, ayrıca bilgisayarlar, cep telefonları, bilişsel geliştirme için internet gibi bir çok teknoloji için kullanılıyor.
WorldCafé başlıklı Çalıştay, bu alanda gerçekleşen ve gelecekte ortaya çıkabilecek gelişmelerin disiplinler arası bir ortamda tartışılmasını hedeflemektedir. WoldCafé boyunca aşağıdakilere ve ilintili sorulara cevap aranacaktır: İnsan doğası nedir? İnsan nerede başlar? Teknoloji ile mi oluşur? İnsan biyolojisine bilimsel ve teknik müdahalelerin kültürel ve toplumsal sonuçları nelerdir? Beden modifikasyonunu ilgilendiren bilimsel gelişmeler, insan ve yaşamın doğasına ilişkin kavramlarımızı nasıl değiştirir? İnsan kendini nasıl tasarlar? Bu tasarım insanlığı nereye götürür? Transhumanizm anlayışı hayatımızı nasıl etkiler? Beden ve biyolojik hacking hareketleri gündeme hangi ahlaki sorunları getirmektedir? Biyoetik açısından bu sorunları nasıl ele almalıyız? Biyoiktidar Posthuman’a geçişi nasıl etkiler?

WordCafé Uygulaması:

Masa moderatörleri ve katılımcılara eşit koşullarda görüş alışverişi fırsatı veren bu uygulamada tematik masalar yer alır. Prosedür ve tartışma kuralları için bir bilgilendirme yapılmasını takiben, tüm masalarda katılımcılar dönüşümlü olarak yaklaşık 25-30 dakikalık seanslarda masanın temasıyla ilgili konuları tartışırlar. Tartışmalar sırasında masalarda alınan notlar diğer seanslarda kullanılır.

Hem uzmanlar hem de katılımcılar farklı disiplinlerden ve çalışma alanlarından geldiklerinden, ilgi alanlarından getirecekleri katkılar, farklı bilgi ve perspektifleri tartışmayı zenginleştirir. Amaç, yeni anlayış ve perspektifler için bir ağ geliştirmektir.

▶︎ Masamızda “profesyonel sporlarda ve performans sanatlarında bio- ve robotik IGT kullanımını”nı tartışacağız. Ana sorumuz, bu alanlarda bio- ve robotik IGT kullanımının etik olup olmadığı.

Üzerinde duracağımız diğer sorular:

 • Bio- ve robotik IGT’lerin dopingten farkı nedir ve benzerlikleri nelerdir?
 • Bio- ve robotik IGT kullanımının sporcuya ve sanatçıya etkisi nasıl olur?
 • IGT kullanımının spora ve sanata etkisi nedir?
 • Bio- ve robotik IGT kullanımının ortaya çıkaracağı etik sorular nelerdir?
 • Bio- ve robotik IGT kullanımı serbest olacak ise, bu alanda olması gereken kurallar nelerdir?
 • Ve yapay zeka kullanan robotik IGT’ler bu sorulara ek ne gibi yeni sorular ortaya çıkarır?

 

Atölyeler hakkında bilgi ve kayıt için tıklayınız

 

Leave a Reply