Istanbul Bar Association, Health Technologies Conference – 14.2.2018

Invited Talk: AI Ethics in Health Technologies

.

We see more and more technologies using AI systems to become a part of healthcare and health-related products. The trend shows that use of such technology will be even more common place in the near future. While the benefits of these technologies are undisputable, they also open the door to unethical uses. In this talk, we go through several examples of AI technologies that show great success in healthcare and promotion of healthy lifestyle. While explaining how such technologies benefit people and even help solve existing ethical issues, we also stop to discuss their possible and probable unethical uses.

.

Istanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Sağlık Teknolojileri ve Hukuk Konferansı – 14.02.2018

Konuşma: Sağlık Teknolojilerinde Yapay Zeka ve Etik

.

Sağlık alanında ve sağlıkla ilgili teknolojilerde yapay zeka kullanan sistemler gitgide daha çok karşımıza çıkıyor. Yakın gelecekte bu teknolojilerin sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi bekleniyor. Bu teknolojilerin yararları yadsınamaz ancak bunlarla beraber etik olmayan kullanımlarının da artması kaçınılmaz. Bu konuşmada, sağlık hizmetlerinde ve sağlıklı yaşam için kullanan başarılı teknolojilerden örnekler vererek bu teknolojilerin yararlarını ortaya koyuyoruz. Bir çoğu var olan etik problemleri çözmede bile yararlı olan bu teknolojilerin, eğer doğru geliştirilmez ve kontrol edilmez ise doğacak etik olmayan kullanımlarının da üzerinde duruyoruz.

.

Bilgi ve detaylar

.

Etkinlik:
“#HEALTHTECH (SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ) VE HUKUK KONFERANSI
İstanbul Barosu Bilisim Hukuku Komisyonu sunar
14 Şubat 2018 Çarşamba / 13:30 – 17:30
Istanbul Barosu Konferans Salonu”

.

 

Leave a Reply